Animert logo

Det er utarbeidet en egen, animert versjon av logosymbolet som kan benyttes på digitale flater som tillater film, eller i trykt studiekommunikasjon der man lar logoen være det bærende elementet. Det gjelder spesielle regler for når denne varianten kan benyttes. Bruk av denne skal avklares med kommunikasjonsavdelingen.

Animert logo
Foto: 
NMBU


Den animerte logoen kan benyttes i følgende sammenhenger

- på interaktive flater der logoen kan reagere på brukerens bevegelser. Originalfil og script for implementering av denne vil man etterhvert kunne få ved henvendelse til kommunikasjonsavdelingen.

- som logoanimasjon til filmer. og skal alltid avsluttes med hovedsymbolet

- som kommunikasjonsgrep i studierekrutering der logoen er det bærende elementet i kommunikasjonen. 

Animert logo

Retningslinjer for bruk
- Den animerte logoen skal alltid midtstilles på flaten, men skal forøvrig følge de regler som er definert for hovedlogoen. Hovedlogo skal alltid stå i tilknytning, løst eller fast, til den animerte logoen. Se eksempel 1.

- Den animerte varianten skal være hvit på farget bakgrunn, eller som fargevariant på hvit bakgrunn.
 
- Farget logo finnes i ulike fargevalører, men aldri med mer enn hovedfarge pluss en ekstrafarge(og eventuell valør av denne).

- Bruk av animert logo skal avtales med Kommunikasjonsavdelingen.