Samarbeidslogoer

For å sikre at flere logoer kan stå sammen med NMBU sin logo på en ryddig og likeverdig måte er det utviklet et system for hvordan dette skal gjøres.

Tilstøtende logoer skal settes med samme høyde som vår logo. 

- Se Eksempel 1 for hvordan sette riktig høyde
- Se Eksempel 2 for hvordan størrelsen på vår logo definerer høyden på og avstanden mellom logoene

System for samarbeidslogoer