Merkesystem

NMBUs identitet er organisert etter en monolittisk struktur. Dette innebærer at logoen er universitetets overordnede merke, og at alle enhetene blir presentert og knyttet sammen med samme logo og visuelle identitet.

For at man skal kunne differensiere mellom enhetene er det laget et system som sikrer at hvert fakultet, institutt, klinikk eller senter kommer tydelig frem. Dette skjer ved at navn på fakultet, institutt, klinikk eller senter plasseres under universitetets navn. Systemet gir rom for 2 posisjoner under universitetsnavnet, og skal alltid midtstilles horisontalt mot logosymbolet.

Avstanden mellom logosymbol og system er fleksibel, men skal følge det oppsettet som finnes i mange av malene(Word, avhandlinger etc).

Merkesystem
Foto: 
NMBU


Hver posisjon tildeles en linje.
Når ingen av posisjonene brukes, skal universitetsnavnet gå over tre linjer, som i hovedlogoen.

Eksempler på posisjon 1;Eller

Eksempler på posisjon 2;
I de tilfeller det er behov for å benytte to posisjoner skal enheten som er overordnet posisjon 2 stå i posisjon 1. Dette vil for eksempel se slik ut;

Merkesystem posisjon 2-1
Foto: 
NMBU


Eller

Merkesystem posisjon 2-2
Foto: 
NMBU

Merkesystem