Bildestil

Bilder og videoer er viktige elementer i NMBUs identitet. Gjennom bevisst bildebruk skapes et helhetlig og profesjonelt uttrykk.

Når du leter etter bilder eller video i et arkiv eller det skal gjøres egne fotoopptak er det viktig at man vet hva slags uttrykk bildene skal strekke seg mot, i uttrykk og innhold. Url til NMBU sitt bildearkiv.

Verdier
 
Til grunn for den visuelle identiteten ligger verdiordene entusiastisk, jordnær, grensesprengende, uavhengig og stolt. I et fotoopptak er det naturlig å la disse verdiene være førende for de valg man tar, både visuelt og i valg av motiv.

Uttrykk
Bildene skal oppleves naturlige og ekte. Vi skal etterstrebe et uttrykk som får frem det naturlige. Fremfor et "amerikansk bildebank"-uttrykk ønsker vi å fremheve det nordiske lyset og kontrastene i naturen (kalt/varmt, lyst/mørkt, grønt/grått). Bildene skal vise at vi er et universitet i Norge og Norden.

Stikkord
Naturlig/ ekte Nordisk lys/ kontraster / varmt og kaldt 

Tematisk kan bildene dels i to; 
Generelle stemningsbilder (som kan benyttes i mange sammenhenger) skal fremheve naturen og/eller universitetsmiljøet som omgir oss. Bildene skal være ekte og nære, og utnytte lyset, slik at bildene ikke blir flate, men heller oppleves levende og engasjerende.Illustrasjonsbilder (utdyper en tekst eller et tema) skal fortrinnsvis gå tett på motivet, ha nær kameraføring og ren bakgrunn. Det skal etterstrebes et uttrykk med få detaljer. Det skal være objektet som er det bærende elementet i bilde.