Papir

Trykksaker fra NMBU skal formidle taktilitet og miljø. Papirvalget har betydning for den opplevelsen mottakeren får av trykksaken, og er slik med å understøtte profilen.

Scandia 2000 White er valgt som hovedpapirkvalitet for NMBU. Papiret er ubestrøket(matt overflate) med høy grad av hvithet, og er godt egnet for gjengivelse av fotografier og farger. Papiret passer godt til et bredt spekter av ulike trykksaker.

Scandia 2000 er godkjent for å inngå i svanemerkede trykksaker og er FSC-sertifisert.

Papiret finnes i følgende vekter
80, 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200, 240, 270, 300, 350, 440 gr

Les mer om Scandia 2000 White her.