Mønster

NMBU er et nytt universitet med lange, stolte tradisjoner. Det er utviklet mønstre som er med på å gi identiteten historisk tyngde. Mønsteret bygger på logoformen, og henter sin visuelle form fra bygningsmassen på de ulike campusene.

Mønsteret finnes i to varianter og brukes som dekorativt og identitetsbærende element. Mønsteret skal fortrinnsvis brukes i en lys tone på en bakgrunnsfarge, og sekundært for seg selv i en farge på hvit bakgrunn. Mønsteret skal alltid benyttes i en tone eller i en prosent av hvitt, slik at kontrastene ikke blir for harde. 

Mønstrene skal, på linje med de andre elementene i identiteten (med unntak av logoen), kun benyttes i sammenhenger der NMBU er avsender.

Mønster 1Mønster 2