Typografi

Det er viktig med en konsekvent fontbruk for å skape et ryddig, enhetlig og profilerende uttrykk.

Til alle profilerende elementer, trykksakproduksjon og på internett benyttes det egne profilfonter som sikrer egenart og helhet.

Til daglig kontorbruk benyttes det egne fonter til alle Microsoft programmer (Word, Excel, PowerPoint og tilsvarende) for å sikre at alle har fontene.

Du må ikke benytte andre fonter enn de som presenteres i designmanualen, eller som er satt som stiler i de ulike malene.Profilfonter

Circular
NMBU sin hovedfont heter Circular. Den er en vesentlig bidragsyter for å gi identiteten et karakteristisk og gjenkjennelig uttrykk, og benyttes på alle kommunikasjonsflater, trykte og digitale.

Produsent; Lineto

Lyon Text
I større tekstmengder/brødtekst benytter vi Lyon Text som supplerende typografi til Circular. Lyon Text er en seriffont (med føtter) og er derfor spesielt godt egnet til formålet.

Produsent; Commercial Type  

Erstatningstypografi (For Office og lignende programpakker)
For vanlig kontorbruk og redigerbare dokumenter som skal sendes med e-post, må man bruke fonter som finnes hos flest mulig mottakere. Disse ligger i stilene til alle digitale dokumenter som brevmal, notatmal, e-postsignatur, PowerPointmal etc.

Arial og Cambria er NMBU sine erstatningsfonter.
Arial benyttes i overskrifter
Cambria benyttes i brødtekst.

Retningslinjer for bruk
Et viktig element i identiteten er typografien. Det skal vektlegges god størrelse på fontbruken både for skjerm og trykk, slik at alt materiale fra NMBU er lettlest og tilgjengelig. Under følger retningslinjer for typografibruk på trykksaker.

Trykksaker

Typografioppsett
Foto: 
NMBU