Retningslinjer og filer

Vår visuelle identiteten er satt sammen av et sett med visuelle elementer som fonter, farger, logo og bilder. Disse utgjør til sammen NMBUs visuelle «verktøykasse». Brukt på rett måte, vil disse elementene sikre et kraftfullt og helhetlig uttrykk.

All kommunikasjon fra NMBU skal ha klar avsenderidentitet. Det er derfor viktig at bruken er konsistent, og følger de regler som er beskrevet her. I menyen under kan du bli bedre kjent med vår nye identitet og finne retningslinjer for bruk. Her får du også muligheten for å laste ned originalfiler til blant annet logo og maler.