Logo

Symbolet i vår logo er et bilde på at vi er universitetet som ser nye sammenhenger. Symbolet skal bidra til å formidle hvordan vi forsker, studerer og jobber. Vår kunnskap og ulike fagområder skal være med å sette oss i stand til å jobbe med mange av de utfordringene vårt samfunn står ovenfor, nå og i fremtiden. NMBU skal være en uunnværlig og konstruktiv stemme som sikrer fremtidens livsgrunnlag. Samtidig er logoen en representant for den kulturen vi ønsker å skape på NMBU; en kultur der kunnskap deles.

Beskyttelsesområde og plassering

Logo sikkerhetsområde

For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer.

– Det bør minimum være plass rundt logoen som tilsvarer rommet mellom de to formene i symbolet (se figur). Alle logofilene har dette rommet ferdig implementert i filen.

– Logoen skal fortrinnsvis plasseres oppe i venstre hjørne. Fremfor alt er det viktig at logoen alltid kommer godt frem og er plassert ryddig i forhold til hva som skal publiseres.

– Logoen skal brukes på lys bakgrunn. Må den brukes på mørk bakgrunn eller på et bilde, skal hvit logo benyttes. Det er viktig at det alltid er god kontrast, som ivaretar lesbarheten. Plasser derfor logoen på en rolig bakgrunn, mørk eller lys.


Logo

Vår logo skal benyttes på alle flater der logoen markerer at NMBU er avsender. Retningslinjene i denne manualen omhandler denne i ulike varianter.

Logo med skriftbilde

Logo med navnetrekk
For å sikre forståelse for hva NMBU står for, er det laget en logoversjon med logosymbol og fast navnetrekk. Denne versjonen er vår faste logo til «daglig bruk». Den skal også benyttes av våre samarbeidspartnere og media, og når logoen skal stå i sammenheng med andre logoer. Les mer om cobranding her(LINK).

Forholdet mellom symbol og navnetrekk er låst i et system, og skal ikke løsrives fra hverandre.
I de fleste tilfeller er det naturlig å benytte hovedlogoen med navnetrekk.

Logosymbol
På mange flater vil det fremkomme tydelig at Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er avsender i annen tekst. Da kan det benyttes logo uten navnetrekk.

Logo med hierarki
I de tilfeller det er behov for å få frem fakultets-, institutt-, senter- eller klinikknavn skal logo med hierarki benyttes. Denne versjonen finnes i InDesign og Illustrator format.

Hierarkisystemet plasseres til siden for logosymbolet, og det typografiske oppsettet må følge retningslinjene gitt under Merkesystem(LINK).

Vertikal logo
Unntaksvis kan det benyttes en vertikal variant av logoen. Denne kan kun benyttes når det er plassmangel. Dette er kun på flater der logoen må tilpasses et allerede eksiterende vertikalt format som ikke egner seg for horisontal logo.

Størrelse og proporsjoner
Logoens størrelse må alltid sees i forhold til flaten den skal presenteres på. Som hovedregel skal logoen ha en høyde på 18 mm på trykksaker. Logo-originalfilene er lagret i denne størrelsen. På andre flater som bannere, skilting, plakater og liknende må logoens størrelse justeres i forhold til hva som oppleves naturlig og lesbart. 

Proporsjonene skal alltid være konstante, og logoen skal aldri strekkes i bredden eller høyden. Er det behov for andre størrelser på digitale flater er det viktig at dette bestilles gjennom kommunikasjonsavdelingen. Dette for å sikre en logoen som er tilpasset flaten og at lesbarheten ivaretas.

Formater
Hovedlogoen finnes i sort/hvitt og farger, og i ulike fargesystemer - tilpasset den flaten logoen skal settes på:

PMS benyttes til offset trykk der man ønsker en svært nøyaktig fargegjengivelse, for eksempel på postale elementer.

CMYK benyttes til offset trykk, når det ikke er mulig eller for kostbart å bruke PMS versjonen. Det betyr i praksis alle enklere trykksaker.  

RGB brukes til visning på skjerm.
- GIF er å foretrekke da det gir best kvalitet og lavest filstørrelse.
- JPG benyttes der GIF ikke støttes av programmet.
- EPS kan brukes hvor det kreves høy bildekvalitet og flaten den plasseres på også skal kunne skrives ut.Logopakke

Om nedlastingsgruppen: 

I denne filen, finnes flere ulike formater av logoen pakket sammen i en ".zip"-fil. For å åpne logoene må du pakke ut filen. 

Her er veiledning fra Microsoft på hvordan .zip-filer pakkes ut i windows

Her er veiledning fra Apple for hvordan pakke ut .zip filer på Mac

Last ned: