Trykksaker

For å sikre et helhetlig uttrykk på våre ulike trykksaker er det laget ulike maler til bruk for trykksaksproduksjon i InDesign. Det er kommunikasjonsavdelingen som utformer trykksaker.

Trenger du hjelp til å få laget en brosjyre eller en rapport? Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen

Årsrapporter

Årsrapportmalen til NMBU er bildebasert, samtidig som den bygger på det samme systemet som de andre malene. Malen er i InDesign.
Når man velger bildet er det avgjørende at det er uten for store kontraster og med hele flater. Dette gjør det mulig å legge tittel og logo oppå.

Fagrapporter
Malene for fagrapporter er laget for publisering i InDesign. På fremsiden kan man velge mellom ulike farger fra vår fargepalett. Bildet skal være sort/hvitt og legges inn i malen slik at det får samme farge som omslaget.

Internrapporter
Disse vil det bli utviklet egen mal i word/pdf for. Ved å følge retningslinjene i denne sikrer man et helhetlig og solid uttrykk.

Trykksaker
Foto: 
NMBU

Generelle maler
Det er i tillegg utviklet maler i andre formater. Disse finnes i InDesign og benyttes av kommunikasjonsavdelingen. Malene har i utgangspunktet et farget omslag, men fargen kan byttes ut med et bildet. Det er da avgjørende at bildet er uten for store kontraster og med hele flater. Dette gjør det mulig å legge tittel og logo oppå.

Trykksaker2