E-post signatur

Signaturen, som danner grunnlaget for denne instruksjonen, får du tilsendt ved å kontakte redaksjonen@nmbu.no. Eller via lenken til Outlook-filen under.

Sørg for at epostleseren har html som standardformat.

E-postsignatur

I Outlook
Velg fanen «Fil» øverst til venstre,
velg «Alternativer»,
velg «E-post»i venstremeny,
velg «Skriv meldinger» i følgende format: HTML.

Kopier signaturen fra den tilsendte eposten eller fra Outlook-filen i denne lenken. Den består av både tekst og bilde. Da er det bare symbolet som blir borte om mottakerne ikke har slått på html.
 
Den enkleste er nå å åpne en ny epost og klikke på «signatur», og så velge en ny.
 
Lim inn signaturen og bytt ut fyllteksten med din informasjon. Noen linjer er både på engelsk og norsk. Språkene er skilt med /, men uten ordmellomrom. Universitetets navn og avdeling eller liknende skal norsk og engelsk stå på hver sin linje.
 
Er du usikker på din engelske tittel, kan du starte med å se på denne listen.


Når alt er klart så gjenstår bare å lagre signaturen.
 
Opplever du at både logoen og fargene forsvinner, har det sannsynligvis sammenheng med at eposten du er skriver i ikke er i html-format.
 
NB! Vær forsiktig med å kopiere signaturen til og fra Word. Microsoft legger til koding.