Avhandlinger, omslag

Det er utarbeidet en rekke ulike omslagsmaler. Malene kommer med farget bakgrunn for bachelor (gul), master (blå), forskningsoppgave (mørk blå) og ph.d. og dr.philos (burgunder). I tillegg ligger mal til andre oppgaver, som semesteroppgaver og fordypningsoppgaver (rød).

Bachelor- og masteroppgaver
Til bachelor- og masteroppgaver er det utarbeidet egne omslagsmaler i Word, Open Document og InDesign format. Maler og skjemaer fra studieavdelingen finner du her. 

I denne lenken finner du korrekt norsk navn på fakultet og
engelsk navn på fakultet. Legg merke til at fullt navn på fakultetene er "Fakultet for (navn her)", og "Faculty of (name here)". 
Noen fakulteter har i tillegg institutter, dette finner du på fakultetenes nettsider. 

All tekstlig informasjon inkludert logo og institutt/fakultet skal ligge på det hvite feltet.

 

Note: Det kan oppstå problemer med nedlasting av filer ved bruk av Internett Explorer, vennligst bruk en annen nettleser.

 

Bachelor forside A4

Bachelor A4 Bokmål
 
Bachelor A4 Nynorsk
 
Bachelor A4 English

Bachelor A4 generell bakside

 

Dersom dokumentet ikke lar seg laste ned, høyreklikk på lenken og velg "lagre linken som"

 

 

Bachelor forside liggende A4 og A3 

Bachelor liggende A4 og A3 Bokmål
Last ned: 
Bachelor liggende A4 og A3 Nynorsk
Last ned: 
Bachelor liggende A4 og A3 English

Dersom dokumentet ikke lar seg laste ned, høyreklikk på lenken og velg "lagre linken som"

 

Master forside A4

Master A4 Bokmål
 
Master A4 Nynorsk
 
Master A4 English

Master A4 generell bakside

Dersom dokumentet ikke lar seg laste ned, høyreklikk på lenken og velg "lagre linken som"

 

Master forside liggende A4 og A3

Master liggende A4 og A3 Bokmål
 
Master liggende A4 og A3 Nynorsk
 
Master liggende A4 og A3 English

Dersom dokumentet ikke lar seg laste ned, høyreklikk på lenken og velg "lagre linken som"

 

Forskningsoppgave forside A4

Forskningsoppgave A4 Bokmål
 
Forskningsoppgave A4 Nynorsk
 
Forskningsoppgave A4 English

Forskningsoppgave A4 generell bakside

Dersom dokumentet ikke lar seg laste ned, høyreklikk på lenken og velg "lagre linken som"

 

Andre oppgaver

For fordypningsoppgaver og semesteroppgaver er det utviklet tilsvarende maler som for master- og bacheloroppgaver. Det er opp til den enkelte student, emneansvarlig eller institutt å bruke disse malene.

Semester og fordypningsoppgave forside A4.

 

 

Fordypningsoppgave A4

Semesteroppgave A4

Fordypningsoppgave og Semesteroppgave A4 generell bakside


ph.d. og dr.philos.
Det er utviklet maler for omslag til ph.d.- og dr.philos.-avhandlinger. Alle trykkerier som NMBU har rammeavtale med, har malene liggende. I denne lenken finner du nærmere informasjon om hvordan du går fram.

 

ph.d. oppgave forside

Rygg/bakside
Rygg og bakside på omslagene for ph.d. og dr.philos. skal ha bakgrunnsfarge som følger forsiden og et hvitt felt som angitt i malen. Dette for å kunne gjenkjenne avhandlingen, og skape et seriepreg når avhandlingene står i hyllen.

På omslagets bakside er det laget plass for co-branding. Andre logoer skal aldri være høyere enn 15 mm. Det er tatt høyde for opp til seks logoer. Logoene skal plasseres vertikalt, med 10 mm mellomrom. NMBU-logo skal plasseres nederst på formatet - som angitt i malen.

Bachelor A4 Bokmål

Bachelor A4 Nynorsk

Bachelor A4 English

Bachelor A4 generell bakside

Bachelor liggende A4 og A3 Bokmål

Bachelor liggende A4 og A3 Nynorsk

Bachelor liggende A4 og A3 English

Master A4 Bokmål

Master A4 Nynorsk

Master A4 English

Master A4 generell bakside

Master liggende A4 og A3 Bokmål

Master liggende A4 og A3 Nynorsk

Master liggende A4 og A3 English

Forskningsoppgave A4 Bokmål

Forskningsoppgave A4 Nynorsk

Forskningsoppgave A4 English

Forskningsoppgave A4 generell bakside

Fordypningsoppgave A4

Semesteroppgave A4

Fordypnings- og semesteroppgave A4 bakside

Phd. avhandling mal