Roll up

Vår roll up-mal er bygget opp for å kunne lage enten bildebaserte eller fargebaserte varianter.

Innhold
Som på de fleste presentasjonsflater er det en forutsetning at innholdet er gjennomarbeidet og gjort så kortfattet og presist som mulig. Dette sikrer god størrelse på bilder og typografi, og god lesbarhet på avstand.

Form
- Hver rollup skal inneholde kun én NMBU-farge og prosenter (raster) av denne. Rolluper som omhandler NMBU generelt skal fortrinnsvis benytte seg av grønt som hovedfarge.
- InDesign-malene har egne lag som sikrer logoplassering oppe eller ned på flaten.
- Bilder må ha tilstrekkelig oppløsning for å kunne trykkes i stort format
- Bildene bør ha få detaljer. Les mer under bildestil(LINK)