Annonser

Annonsene er en viktig del av vår kommunikasjon og visuelle identiteten. Gjennom å følge malene fremstår vi helhetlige og tydelige som avsender.

Det er utarbeidet egne annonsemaler for InDesign basert på Aftenpostens moduler. Stillingsannonsene er i modul 22B og 23 til Aftenposten sine rubrikksider (http://bedrift.aftenposten.no/wp-content/uploads/2014/01/Modulkart_AP_2014.pdf). Dette gjelder også modul 23 av kunngjøringsannonsene, mens modul 23B i kunngjøringsannonsene er for Aftenposten sine tekstsider.

Kortfattet og presist innhold
Det er viktig å etterstrebe en enkel og kortfattet tekst. Annonsene skal fungere som veivisere til www.nmbu.no hvor man kan finne utfyllende informasjon. Dette sikrer at annonsene kan ha tilstrekkelig stor og lesbar tekst, av hensyn til universell utforming, og økt synlighet for annonsen.

Klargjøring til trykk
Annonsene skal eksporteres korrekt til pdf før trykk. Dette gjøres ved å installere korrekt fargeprofil (ICC-profil) fra NADA.

http://www.nada.no/support/nedlasting/fargestyringavisnedl.php
- ICC-profil ISOnewspaper26v4 for konvertering til CMYK
- ICC-profiler for Dagens Næringsliv (kompenserer for rosa papir)

StillingsannonserModul 23  (rubrikkannonse)
Denne er i to versjoner:
- for en enkel stilling
- for opplisting av flere ledige stillinger
Begge annonsene har en fast NMBU-bunntekst. Beskrivelse av stiler og typografisk oppsett ligger i InDesign-filen.

Tekstmengder:

Enkelt stilling
Overskrift: maks 45 tegn
Brødtekst: maks 515 tegn

Ledige stillinger

Overskrift: "Ledige stillinger", 26 tegn
Brødtekst: maks 615 tegn

Modul 22B  (rubrikkannonse)
Denne er i to versjoner:
- Tittel over en linje
- Tittel over to linjer
Begge annonsene har fast adresseinformasjon i bunntekst. Beskrivelse av stiler og typografisk oppsett ligger i InDesign-filen.

Tekstmengder:

En linje
Overskrift: maks 33 tegn
Brødtekst: maks 380 tegn

To linjer

Overskrift: maks 55 tegn
Brødtekst: maks 350 tegn

KunngjøringsannonserDet er utviklet to maler for kunngjøringsannonser.

Modul 23 for Aftenposten sine rubrikksider
Modul 23B for Aftenposten sine tekssider