Adgangskort

Det produseres adgangskort til studenter, ansatte og besøkende/assosierte med utgangspunkt i en mal.
Du lar deg fotografere og undertegner selv ved henvendelse til servicetorget på internt telefonnummer 9, eller datatjenesten på telefonnummer 67 23 05 55.


Adgangskort

Adgangskortet er i liggende format, og finnes i følgende versjoner:
Blått: ansatt
Rødt: student
Hvit: assosiert og gjest