Stempel

Det er utarbeidet et utvalg stempler på norsk og engelsk. I tillegg foreligger det eget stempel til vitnemål.

Bestilling av stempler gjøres av lokal bestiller ved enheten via ehandelsløsningen hos Andvord grafiske.