Vitnemål

Det er utarbeidet en egen mal for vitnemål som ligger i studentadministrative systemer FS. Via malen fyller den ansvarlige ut informasjon og printer ut på fortrykte ark.

Typografioppsett - definert i malen
Vitnemål: Lyon tekst 25pt
Navn: Lyon tekst semibold 25pt
Tildelt: Lyon tekst regular 12pt
Grad: Lyon tekst regular 25pt
NMBU + dato: 12 pt
Signatur: Circular pro 9pt

Produksjon
De fortrykte arkene er produsert med logo i sølvfolie, og med mønsteret som et bakenforliggende element. Papiret er Scandia White 150gr. Format: liggende A3, falset