Brev- og dokumentmaler

Microsoftmalene inneholder alle NMBUs skriftstiler. Disse er merket med NMBU.

For alle malene gjelder det at når posisjon 1 og 2 i merkehierarkiet (fakultet, institutt, avdeling eller senter) ikke benyttes skal universitetsnavnet går over tre linjer, som i hovedlogoen.

Når tabeller krever større spaltebredde en tekstflaten, kan venstremargen settes til 18 millimeter (den samme marg som symbolet er plassert på).

Brevmal

Brevmal
NMBU sin brevmal er laget for å fungere godt på trykk og i digital versjon. Den følger norsk brevstandard, og universell utforming.Det er viktig å holde seg til de fonter og størrelser som ligger definert i malens stiler. Brevmalen ligger i Public 360 for saksbehandling og er nedlastbar til andre formål.

Notatmal
Denne er en variant av brevmalen. Den ligger i Public 360 for saksbehandling, og er nedlastbar herfra.  

Andre nyttige Wordmaler
I tillegg til brev- og notatmal er det utarbeidet mal for møteinnkalling, møtereferat/-protokoll og lignende. Disse er også varianter av brevmalen. Malene ligger i Public 360.

Rapportmal
For mer omfattende dokumenter er det utviklet en egen rapportmal. Denne vil bli tilgjengelig i public 360 og herfra.


Notatmal

Last ned: