Forsidemal til rapporter

Forsidemalen er felles for Internrapport og Fagrapport, slett rapporttypen som ikke er aktuell. Malen kommer i to versjoner, en med plass for eget bilde og en med mønsterfelt. Malen er satt opp i bokmål, bytt til engelsk eller nynorsk navn på universitet, fakultet og institutt hvis du ønsker det. Malen er satt opp med plass for ISSN nr. Dette slettes hvis det ikke er aktuellt. Tekstbokser og grafiske elementer er plassert i forhold til hverandre, og i henhold til designprofil. Ikke flytt disse.

Nedlastinger, rapportmaler:

Bruksanvisning for malen