PowerPoint

PowerPoint-malene er enkle og rene i utformingen, og skal benyttes ved alle presentasjoner der man representerer NMBU, internt og eksternt. Malen inneholder NMBU sitt design, fargepalett og skriftstiler.

En presentasjon med generelt innhold om NMBU, «NMBU i stikkord», finnes på bokmål, nynorsk og engelsk. Denne omfattende presentasjonen kan brukes som grunnlag for å lage egen presentasjon. 

Fonter
I presentasjoner skal kun typografien som ligger i malen benyttes. Arial er en office-font som finnes på de aller fleste maskiner, og er derfor standardfont i malen og benyttes for å sikre god utveksling av presentasjoner mellom ulike brukere. Overskriften skal alltid stå i grønt, mens brødteksten skal være sort for å sikre god lesbarhet.

Bruk bilder!
Bilder er godt egnet til å levendegjøre presentasjonen. Bilder kan for eksempel hentes i  NMBUs bildearkiv, og settes inn i presentasjonen ved å bruke bildefunksjonen på valgte slide. Ved å benytte denne funksjonen unngår man at bildet dras ut av proporsjon. Les mer om bildestil (link).

Mal med og uten bunntekst

Mal med bunntekst brukes når det er ønskelig å vise hvor man kommer fra.
Mal uten bunntekst brukes når det er ønskelig med litt mer plass til innhold.


Malen har følgende sider og finnes for bruk på 16:9 skjerm og 4:3 skjerm
– Innledning med animert logo (skifter automatisk)
– Innledning med logo og navn
– Tittelslide
– Tekst
– Bilde
– Tekst og bilde
– Tekst 2 bokser
– Avslutningsslide

Slett de sidene du ikke ønsker å bruke, du finner de igjen under oppsett.

For Brukere av Beamer / LaTex:
Eivind Seim har laget et Beamer theme, som finnes her.


Forsideslide med logoanimasjon og hovedlogo


Tittelslide (med og uten bunntekst)


Tekstslide (med og uten bunntekst)


Tekst og bilde (med og uten bunntekst)


AvslutningsslidePowerPoint 16:9 med bunntekst

PowerPoint 4:3 med bunntekst

Tips til bruk av malene