Vår visuelle identitet

Denne manualen er rettet mot alle som jobber med NMBU. For deg som trenger en logo og må vite hvordan man bruker den, og for deg som jobber med kommunikasjon og er en mer avansert bruker av manualen.

NMBU skal fremstå helhetlig i alle kanaler. Det dreier seg om mer enn bruk av logo. Skrifttyper, farger, bildebruk, språk og grafiske elementer er sterke identitetsbyggende elementer i vårt profilprogram.

Denne manualen inneholder retningslinjer til veiledning og inspirasjon, slik at vi sammen kan sikre at NMBU fremstår på en helhetlig og tydelig måte.

Lykke til med bruken!